ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะความเป็นครูมืออาชีพและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

3.64MB    กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญ 2 และ 3 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ม.จุฬา

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 9 มีนาคม 2558 , 11:41 น. [หนังสือเวียน] Tags: ประชุมปฏิบัติการ

 

รับสมัครคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

632.02KB    รับสมัครคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 9 มีนาคม 2558 , 11:13 น. [หนังสือเวียน] Tags: รับสมัคร

 

ขอเชิญเข้าชมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน \"เทศกาลนวัตศิลปืนานาชาติ 2558\"

1.19MB    กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคาร EH101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 9 มีนาคม 2558 , 11:10 น. [หนังสือเวียน] Tags: นิทรรศการ

 

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3.43MB    กำหนดการจัดงานในวันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2558

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 6 มีนาคม 2558 , 10:21 น. [หนังสือเวียน] Tags: พิธีอุปสมบทหมู่

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานเทศน์มหาชาติ \"เฉลิม 60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ฉลอง 60 ปีโรงเรียนจิตรลดา

2.78MB    ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานเทศน์มหาชาติ "เฉลิม 60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ฉลอง 60 ปีโรงเรียนจิตรลดา

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 3 มีนาคม 2558 , 15:48 น. [หนังสือเวียน] Tags: ร่วมเป็นเจ้าภาพ

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น)

14.5MB    ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น)

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 3 มีนาคม 2558 , 15:44 น. [หนังสือเวียน] Tags: รับสมัคร

 

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น

16.65MB    ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น ครั้งที่ 21 พุทธศักราช 2558

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 26 กุมภาพันธ์ 2558 , 9:35 น. [หนังสือเวียน] Tags: ประชาสัมพันธ์

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) 2558

2.29MB    กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 24 กุมภาพันธ์ 2558 , 14:59 น. [หนังสือเวียน] Tags: ประชาสัมพันธ์

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร \"การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z\"(T&L for Gen Z) รุ่นที่ 2 ส่วนที่ 1 : การเรียนการสอนเชิงรุก

4.76MB    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z"(T&L for Gen Z) รุ่นที่ 2 ส่วนที่ 1 : การเรียนการสอนเชิงรุก ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ็นซ์เซส กทม.

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 24 กุมภาพันธ์ 2558 , 14:56 น. [หนังสือเวียน] Tags: อบรม

 

ขอเชิญชมรายการพิเศษ \"รวมนำ้ใจอุปถัมภฺ์บำรุงโรงพยาบาล50พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ เพื่อพระภิกษุ สามเณร\"

1010.14KB    กำหนดชมรายการ ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 22.20-00.15 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 24 กุมภาพันธ์ 2558 , 14:52 น. [หนังสือเวียน] Tags: ชมรายการพิเศษ

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก เนื่องในวันความสุขสากล

3.12MB    ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก เนื่องในวันความสุขสากล

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 24 กุมภาพันธ์ 2558 , 14:46 น. [หนังสือเวียน] Tags: ประกวดภาพถ่าย

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ

4.73MB    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 23 กุมภาพันธ์ 2558 , 9:30 น. [หนังสือเวียน] Tags: เสวนาวิชาการ

 

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

2.62MB    แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 23 กุมภาพันธ์ 2558 , 9:22 น. [หนังสือเวียน] Tags: ประชาสัมพันธ์

 

ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบ 2 ฉบับ

2.6MB    1.แจ้งวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 2. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 23 กุมภาพันธ์ 2558 , 9:21 น. [หนังสือเวียน] Tags: ประชาสัมพันธ์

 

ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบ 2 ฉบับ

0B    1.แจ้งวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 2. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 23 กุมภาพันธ์ 2558 , 9:21 น. [หนังสือเวียน] Tags:

 

ขอเชิญยื่นข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาเพื่อรับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.

3.16MB    ขอเชิญยื่นข้อเสนอคุณสมบัติที่ปรึกษาเพื่อรับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 23 กุมภาพันธ์ 2558 , 9:08 น. [หนังสือเวียน] Tags: ประชาสัมพันธ์

 

แจ้งการลงนามความร่วมมือ \"การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อกาการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ\"

820.02KB    แจ้งการลงนามความร่วมมือ "การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อกาการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ"

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 23 กุมภาพันธ์ 2558 , 9:05 น. [หนังสือเวียน] Tags: ลงนามความร่วมมือ

 

แจ้งการลงนามความร่วมมือ \"การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อกาการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ\"

0B    แจ้งการลงนามความร่วมมือ "การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อกาการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ"

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 23 กุมภาพันธ์ 2558 , 9:05 น. [หนังสือเวียน] Tags:

 

แจ้งการลงนามความร่วมมือ \"การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อกาการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ\"

0B    แจ้งการลงนามความร่วมมือ "การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อกาการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ"

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 23 กุมภาพันธ์ 2558 , 9:05 น. [หนังสือเวียน] Tags:

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ

3.78MB    กำหนดจัดงานในวันที่ 7 และ 8 มีนาคม 2558 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

Posted by [วราภรณ์ อู่คชสาร] 18 กุมภาพันธ์ 2558 , 15:00 น. [หนังสือเวียน] Tags: สัมมนา

 

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 57 Next »